Monday, August 31, 2009

Lautan Merah-Putih

Untuk Jelia Pakaenoni

Di mana-mana kulihat bendera
merah-putih melambai di angkasa
menghias cakrawala negeriku:
Indonesia yang amat kuncinta.

Merah-putih bendera bangsaku.
Berani dan suci itulah artimu.
Hari ini kau tetap indah dipandang
di Indonesia merdeka yang kusanjung.

Bejeli-Noemuti, 17 Agustus 2009

No comments: