Thursday, July 31, 2014

Pisahkan pujian dari racunKarya: Yohanes Manhitu

Kata manis yang terucap menggembirakan
dan mengisi dada, menghias mimpi.
Tapi racun yang mengalir melalui kata
‘kan mengantarmu ke mabuk yang mengejutkan.

Orang bijak mengenal aroma kata

walaupun dikemas rapi dengan tawa
dan disodorkan dengan keramahan.
Pisahkan pujian dari racun yang bercampur.

Versi asli dalam bahasa Dawan:
Maikan pules nâko laso

No comments: