Tuesday, January 30, 2018

Hatudu kbiit liuhosi dalan furak


Afinál, ema koñese ita tanba knaar ne'ebé ita hala'o nafatin. Entaun, bainhira hetan hela biban kapás, ita tenke uza didi'ak hodi hatudu ita-nia kbiit liuhosi dalan furak. Ema ida-idak serve umanidade ho dalan oioin. Kmanek!

Retratu: © Yohanes Manhitu (Noemuti, Timór, 23 Janeiru 2018)

No comments: