Friday, May 18, 2012

Cinta Menyapa Setiap Hari


Karya: Yohanes Manhitu

Tiada sajak yang telah sempurna
‘tuk melukiskan keagungan cinta.
Dan cinta itu bukan seuntai kata
yang menguap dari mulut pelupa.

Cinta hadir dalam setiap bahasa.
Meskipun orang fasih seribu logat,
tiada jaminan ia pencinta sejati.
Bahasa cinta belumlah tindakan!

Tiada maksud aku berdalil cinta
karena cinta bukanlah dalil-dalil.
Dan walau kini aku berkata-kata,
anggap saja kucoba memahami.

Jagat raya tercipta berkat cinta;
manusia hadir sebagai buah cinta.
Tiap hari baru tiba karena cinta,
dan ‘tuk tiap makhluk ada cinta.

Yogyakarta, 14 Februari 2012

No comments: