Saturday, December 31, 2011

Sajak-Sajak Pendek Untuk Menyongsong Fajar

Sebentuk Haiku Dini
 
Alam sambut subuh
Terdengar kokok jago
Mataku belum pejam.

Jogja, 26-12-2011
===
Permintaan Subuh

Tiada yang sempurna
Tapi bukan mendung.
Maukah kaujadi fajar?

Jogja, 27-12-2011
===
Jalan kampung mulus

Tiada lumpur atau kerikil

di wajah jalan kampung.
Ini kampung dekat Pusat.

Jogja, 29-12-2011

===
Menanti mentari

Tanah masih basah,

jejak hujan semalam.
Matahari belum tampak.

Jogja, 30-12-2011

No comments: