Saturday, December 19, 2009

Ai-funan papél


Hosi: Yohanes Manhitu

Furak ema hetan iha fatin hotu,

hetan mós iha ai-funan papél,
ne’ebé ema halo ho liman rua,
lika-tuir ai-funan be naturál.

Furak mós ita hetan iha sasán falsu.
Se ita la hatene ne’ebé mak orijinál,
iha loron ohin ka aban-bainrua
buat-falsu sei parese naturál.

Noemuti-Timor, 13 novembru 2009
-----------------------------

Bunga kertas

Keindahan ada di mana-mana,

terdapat juga pada bunga kertas,
yang dibuat dengan kedua tangan,
dengan meniru bunga yang alami.

Keindahan pun ada pada benda palsu.
Jika kita tak kenali mana yang asli,
pada hari ini ataupun esok lusa,
kepalsuan bakal tampak alami.

No comments: