Friday, January 17, 2014

Harmoni fajar merekah


Kusambut pagi ini dengan sebaris nada,
melahirkan harmoni fajar merekah.
Kuingin keindahan itu tetap ada,
terus meliputi seluruh langkah.
Kepada-Mu nan tak tiada,
kuhatur segala sembah.

Berbah, 6/12/2013
Yohanes Manhitu

No comments: