Friday, January 21, 2011

Bahasa Kupang

Dari: Yohanes Manhitu

Merpati baru turun di Penfui,
taro kaki di Tana Bolelebo,
lida su son sabar mau manari--
bagoyang, bapote bahasa Kupang.
Bahasa Kupang, ko sapa taku?

Bahasa Kupang, sapa son kanál lu?
Bahasa Kupang, lu son kanál sapa?
Lu ika seribu lida, seribu suara
dari Tana Flobamora di satu kota.
Coba tanya ina dong di pasar Oeba.

Bahasa Kupang, lu-pung badan laen;
lu-pung jiwa ju laen, lu idop tarús.
Sapa bilang lu perusak lida lurus?
Sapa omong lu kasi mati suara laen?
Sapa yang tau lu-pung umur berapa?

Mari katóng tunggu matahari nae,
mari katóng lia dolu bulan taráng
biar ko galáp ta’ondor pelan-pelan,
cari tampa laen ko sambunyi badan.
Itu taráng pi tutu samua yang galáp.

Yogyakarta, 11 Oktober 2004

No comments: